Thư cảm ơn của bác Vũ Thành Vĩnh
Thứ hai, Ngày 09 Tháng 12 Năm 2019