Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty... nhưng không có hàng hóa?
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020