THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019 (Chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa)
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019 (Chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa)

          Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019, với các nội dung như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 05 chỉ tiêu.

3. Vị trí việc làm tuyển dụng: 05 Bác sĩ đa khoa.

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) được phát hành tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao từ ngày 04/12/2019.

Tiếp nhận Phiếu dự tuyển từ ngày 04/12/2019 đến hết ngày 02/01/2020. Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế Lâm Thao vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng từ 7h30 đến 12h00; buổi chiều từ 13h00 đến 16h30. Hoặc gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính.

5. Các nội dung khác liên quan: Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng cho từng chuyên ngành được niêm yết công khai tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao. Địa chỉ: khu Đồng Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các vấn đề có liên quan thí sinh liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao hoặc qua điện thoại: 0945666586./.

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                     Phan Quốc Hưng

Tin cũ hơn:


: Thông báo tuyền dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019
: THƯ NGỎ GỬI CÁC TÂN BÁC SĨ
: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM...
: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO...
: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ...
: Thông báo về việc Xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019