Tuyển dụng
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019 (Chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa)
Đăng lúc: 2019-12-05
Bởi: Administrator
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019, với các nội dung như sau:
Xem chi tiết
Thông báo tuyền dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019
Đăng lúc: 2019-08-07
Bởi: Administrator
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019
Xem chi tiết
THƯ NGỎ GỬI CÁC TÂN BÁC SĨ
Đăng lúc: 2019-05-13
Bởi: Administrator
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao là đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, với hai chức năng khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng, là đơn vị hạng III (theo phân hạng của Bộ Y tế), với 280 giường bệnh và trên 250 cán bộ, viên chức
Xem chi tiết
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2019
Đăng lúc: 2019-02-22
Bởi: Administrator
.
Xem chi tiết
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thông báo
Đăng lúc: 2017-04-28
Bởi: Administrator
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao thu hút Bác sỹ đa khoa hệ chính quy
Xem chi tiết