Tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020

Tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi phù hợp để thực hiện tại đơn vị

Download

Tin cũ hơn:


: Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán...
: Tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức