Hướng dẫn KCB
Thứ hai, Ngày 09 Tháng 12 Năm 2019
Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Xem chi tiết
Tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.
Xem chi tiết
Tài liệu Hướng dẫn quy trình Phẫu thuật Nội soi
Đăng lúc: 2017-04-27
Bởi: Administrator
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 7708/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình Phẫu thuật nội soi, bao gồm 198 quy trình kỹ thuật.
Xem chi tiết