Giới thiệu chung
Chủ nhật, Ngày 19 Tháng 01 Năm 2020

Giới thiệu chung

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được cơ cấu tổ chức như sau: Ban Giám đốc, 05 phòng chức năng, 12 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 14 trạm y tế xã, thị trấn
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao được cơ cấu tổ chức như sau:

A. BAN GIÁM ĐỐC:

 1. Giám đốc: BSCKII Phan Quốc Hưng (SĐT: 0912 181 393 - 0964 803 386)
 2. Phó Giám đốc: BSCKII Ngô Oanh Oanh (SĐT: 0989 329 716)
 3. Phó Giám đốc: BSCKI Triệu Kim Cội (SĐT: 0979 787 561)

B. CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG:

I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH:

 1. Trưởng phòng: BS Nguyễn Văn Lân (SĐT: 0394 08 6789)
 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Quỳnh (SĐT: 039 789 5856)

II. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

 1. Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Sinh (SĐT: 0385 429 216)
 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Bảo (SĐT: 0979 718 470)

III. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP:

 1. Phụ trách phòng: Vũ Thị Kim Quế (SĐT: 0975785601)

IV. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG:

 1. Trưởng phòng: Vương Thị Luyến (SĐT: 0962 846 066)
 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền (SĐT: 0962 833 263)

V. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

 1. Trưởng phòng: BS Phạm Thị Minh Tân (SĐT: 0387 124 666)
 2. Phó trưởng phòng: Đặng Xuân Tuyến (SĐT: 0968 68 4141)

VI. KHOA KHÁM BỆNH:

 1. Trưởng khoa: BSCKI Hoàng Thị Thu Hiền (SĐT: 03 333 333 11)
 2. Điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Yến (SĐT: 0383 682 553)

VII. KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

 1. Trưởng khoa: BS Trần Ngọc Lương (SĐT: 0965 30 30 38)
 2. Phó trưởng khoa phụ trách điều dưỡng: ĐD Nguyễn Thị Thanh Hoa (SĐT: 0394 830 666)

VIII. KHOA NỘI – TỔNG HỢP:

 1. Trưởng khoa: BS Nguyễn Trung Vinh (SĐT: 0985 824 442)
 2. Phó trưởng khoa phụ trách điều dưỡng: ĐD Vũ Thị Kim Phượng (SĐT: 0962 490 609)

IX. KHOA NHI:

 1. Trưởng khoa: BSCKI Tạ Thị Phương Châm (SĐT: 0987 636 445)
 2. Phụ trách điều dưỡng: ĐD Nguyễn Thị Quỳnh (SĐT: 0986 324 978)

X. KHOA PHỤ SẢN

 1. Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Mạnh Quân (SĐT: 0966 231 703)
 2. Phó trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Đình Thắng (SĐT: 0988 411 918)
 3. Phụ trách hộ sinh: Nguyễn Thị Mến (SĐT: 0978 251 828)

XI. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – CHUYÊN KHOA (MẮT – TMH – RHM):

 1. Trưởng khoa: BS Nguyễn Tiến Quân (SĐT: 0902 27 9999)
 2. Phó trưởng khoa phụ trách điều dưỡng: ĐD Đặng Việt Cường (SĐT: 0388 46 8181)

XII. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 1. Trưởng khoa: BS Lê Thế Tuyên (SĐT: 0975 46 22 33)
 2. Phụ trách điều dưỡng: ĐD Triệu Hải Dương (SĐT: 0973 324 890)

XIII. KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:

 1. Trưởng khoa: BS Cao Công Kiên (SĐT: 0356 266 020)
 2. Phụ trách kỹ thuật viên: Nguyễn Thị Lợi (SĐT: 0396 096 784)

XIV. KHOA DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ:

 1. Phụ trách khoa: Lê Thị Thúy Quỳnh (SĐT: 0977 548 859)
XV. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN:
 1. Trưởng khoa: CN Nguyễn Thị Kim Thúy (SĐT: 0964 333 574)
 2. Phụ trách điều dưỡng trưởng: Nguyễn Thị Thu (SĐT: 0985 225 786)
XVI. KHOA KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH, HIV/AIDS
 1. Trưởng khoa: BS Chử Lương Định (SĐT: 0983 581 688)
XVII. KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG – AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
 1. Phụ trách khoa: Hán Xuân Trường (SĐT: 0968 480 175)

C. KHỐI TRẠM Y TẾ:

I. TRẠM Y TẾ XÃ TIÊN KIÊN:

Trưởng trạm: Nguyễn Thị Phượng (SĐT: 0978 636 424)

II. TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LŨNG:

Trưởng trạm: BS Trần Thị Thanh (SĐT: 0962 826 616)

III. TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HUY:

Trưởng trạm: BS Đỗ Tiến Khôi (SĐT: 0988 976 532)

IV. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN HÙNG SƠN:

Phụ trách trạm: Nguyễn Xuân Trường (SĐT: 0376 484 899)

V. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LÂM THAO:

Trưởng trạm: BS Nguyễn Ánh Kim (SĐT: 0987 440 933)

VI. TRẠM Y TẾ XÃ SƠN VI:

Trưởng trạm: Kiều Anh Đức (SĐT: 0943 170 633)

VII. TRẠM Y TẾ XÃ CAO XÁ:

Trưởng trạm: Nguyễn Văn Chiến

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ TỨ XÃ:

Trưởng trạm: BS Khổng Thị Dương Liễu (SĐT: 0984 492 243)

IX. TRẠM Y TẾ XÃ SƠN DƯƠNG:

Trưởng trạm: BS Bùi Thị Thanh Hương (SĐT: 0973 410 858)

X. TRẠM Y TẾ XÃ HỢP HẢI:

Trưởng trạm: BS Đỗ Thị Kim Thành (SĐT: 0976 495 009)

XI. TRẠM Y TẾ XÃ KINH KỆ:

Phụ trách trạm: Bùi Văn Thành (SĐT: 0373 593 633)

XII. TRẠM Y TẾ XÃ BẢN NGUYÊN:

Phụ trách trạm: Nguyễn Thị Hoa (SĐT: 0986 375 328)

XIII. TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH LẠI:

Trưởng trạm: BS Nguyễn Anh Tuấn (SĐT: 0988 084 856)

XIV. TRẠM Y TẾ XÃ THẠCH SƠN:

Phụ trách trạm: Đặng Xuân Hải (SĐT: 0385 042 575)